Ora: 8:00 pm

ELLINOA – SYLVAINE HÉLARY – LEÏLA MARTIAL – GRÉGOIRE LETOUVET – FRÉDÉRIC MAURIN composition ▪️ composition

ELLINOA voice ▪️ voix
LEÏLA MARTIAL voice ▪️ voix
LINDA OLÁH voice ▪️ voix
ROMAIN DAYEZ voice ▪️ voix
CATHERINE DELAUNAY clarinet, basset horn ▪️ clarinette, cor de basset
JULIEN SORO alto saxophone, clarinet ▪️ saxophone alto, clarinette
FABIEN DEBELLEFONTAINE tenor saxophone, clarinet, flute ▪️ saxophone ténor, clarinette, flûte
FABIEN NORBERT trumpet ▪️ trompette
BALTHAZAR BODIN trombone ▪️ trompette
DIDIER HAVET bass trombone, tuba ▪️ trombone basse, tuba
STÉPHAN CARACCI vibraphone, marimba, glockenspiel, percussions ▪️ vibraphone, marimba, glockenspiel, percussions
BRUNO RUDER piano ▪️ piano
RAFAËL KOERNER drums ▪️ batterie
ELSA MOATTI violin ▪️ violon
GUILLAUME ROY viola ▪️ alto
JULIETTE SERRAD cello ▪️ violoncelle
RAPHAËL SCHWAB double bass ▪️  contrebasse
FRÉDÉRIC MAURIN conductor ▪️ direction

ERWAN BOULAY & GUILLAUME JAY sound ▪️ son façade, son retours
LESLIE DESVIGNES lights ▪️ lumières
MALI ARUN video ▪️création vidéo

RO

O lucrare colectivă pentru un cor și 13 instrumentiști, Rituels reunește șapte piese într-un puzzle care constituie o lume a iluziei în evocarea timpului ca o eternă întoarcere.

În conformitate cu dorința sa de a deschide ONJ către mai multe stiluri și o estetică singulară, Frédéric Maurin a făcut echipă cu Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial și Grégoire Letouvet – patru artiști aventuroși printre cei mai buni ai scenei actuale de jazz francez – pentru a scrie acest repertoriu original bazat pe noțiunea de ritualuri zilnice. Aceste ritualuri ar putea puncta ciclul zilelor, anotimpurilor, civilizațiilor, vieții noastre…

Compozițiile acestei lucrări sunt inspirate liber din texte antice preluate din tradiția diferitelor continente care apar în colecția Les Techniciens du sacré a lui Jerome Rothenberg. Aceste texte vorbesc despre viață, moarte, bucurii, dureri, dragoste și tot ceea ce face umanitatea ceea ce este, unică și indivizibilă. Ar fi putut fi scrise ieri.

Fiecare compozitor le-a perceput în felul său, pentru a oferi o imagine sonoră originală purtată de o orchestră acustică care îmbină coarde, percuție, saxofoane și alamă și în al cărei centru este chemată vocea umană ca instrument de sine stătătoare. Programul ne duce într-o călătorie, într-o lume contrastată de izbucniri poetice vii, unde crescendo puternice, un spectru larg de culori orchestrale, calitate de vis omniprezentă și soliști entuziasmați.

Opera colectivă fascinantă cu aspect de oratoriu, Rituels dezvăluie un univers abundent care trezește imaginația.

Cu sprijinul Sacem și Spedidam.

Co-organizator: Institutul Francez din România

ENG

A collective work for a choir and 13 instrumentalists, Rituels brings together seven pieces of a puzzle that constitutes a world of illusion in evoking time as an eternal return.

In keeping with his wish to open the ONJ to multiple styles and singular aesthetics, Frédéric Maurin, has teamed up with Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial and Grégoire Letouvet – four adventurous artists among the finest of the current French jazz scene – to write this original repertoire based on the notion of daily rituals. These rituals could punctuate the cycle of days, seasons, civilizations, of our lives…

The compositions of this work are freely inspired by ancient texts taken from the lore of the different continents appearing in Jerome Rothenberg’s collection Les Techniciens du sacré. These texts speak of life, death, joys, sorrows, love, and everything that makes humanity what it is, unique and indivisible. They could have been written yesterday.

Each composer has taken possession of them in his or her own way to deliver an original sound picture carried by an acoustic orchestra that blends strings, percussion, saxophones and brass, and in whose center the human voice is summoned as instruments in its own right. The program takes us on a journey to a contrasted world of vivid poetic outbursts where powerful crescendos, a wide spectrum of orchestral colors, omnipresent dreamlike quality and exhilarating soloists.

Fascinating collective work with the appearance of an oratorio, Rituels unfolds an abundant universe that awakens the imagination.

With the support of Sacem and Spedidam.

Co-organizator: Institut Français de Roumaine

FR

Œuvre collective pour un chœur et treize instrumentistes, Rituels rassemble sept pièces d’un puzzle constituant un monde chimérique qui évoque le temps comme un éternel retour.

Fidèle à sa volonté d’ouvrir l’ONJ à des esthétiques multiples et singulières, Frédéric Maurin s’est associé à Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial et Grégoire Letouvet – quatre artistes aventureux parmi la fine fleur de la scène jazz hexagonale actuelle – pour l’écriture de ce répertoire original construit autour de la notion de rituels quotidiens. Ces rituels pourraient ponctuer le cycle des journées, des saisons, des civilisations, de nos vies….

Les compositions de cette œuvre sont librement inspirées de textes anciens de folklores des différents continents issus du recueil Les Techniciens du sacré de Jerome Rothenberg. Ces textes parlent de la vie, de la mort, des joies, des peines, de l’amour, de tout ce qui fait que l’humanité est ce qu’elle est, une et indivisible. Ils auraient pu avoir été écrits hier.

Chaque compositrice et compositeur s’en est emparé à sa façon pour délivrer un tableau sonore original porté par un orchestre acoustique où se mêlent cordes, percussions, bois et cuivres, et au centre duquel la voix est convoquée tel un instrument à part entière. Le programme nous embarque ainsi dans un monde contrasté, aux vifs éclats poétiques, où se côtoient de puissants crescendos, un large spectre de couleurs orchestrales, un onirisme omniprésent et des solistes exaltants.

Fascinante œuvre collective aux allures d’oratorio, Rituels déploie un univers foisonnant qui éveille l’imaginaire.

Co-organisateur: Institut Français de Roumanie


RITUELS

Album released August 21, 2020 ▪️ Album sorti le 21 août 2020
ONJ Records – L’Autre Distribution ▪️ ONJ Records – L’Autre Distribution


PARTENER PRINCIPAL: Radio Guerrilla

PARTENERI MEDIA: Radio France International | Radio România Cultural | Ziarul Metropolis | Observator Cultural | Revista Zeppelin | Zile și Nopți | Urban.ro | I-concert.ro | Jazz Compass | Bucureștii Vechi și Noi | Romania Pozitivă | IQool.ro | ilpatetico.ro |  presainblugi.ro | emilcalinescu.eu | danbrumar.ro

PARTENERI TICKETING: Bilete.ro | IabiletEventbook

ORCHESTRA NAȚIONALĂ DE JAZZ A FRANȚEI ▪️ ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ DE FRANCE: RITUELS

ELLINOA – SYLVAINE HÉLARY – LEÏLA MARTIAL – GRÉGOIRE LETOUVET – FRÉDÉRIC MAURIN composition ▪️ composition

ELLINOA voice ▪️ voix
LEÏLA MARTIAL voice ▪️ voix
LINDA OLÁH voice ▪️ voix
ROMAIN DAYEZ voice ▪️ voix
CATHERINE DELAUNAY clarinet, basset horn ▪️ clarinette, cor de basset
JULIEN SORO alto saxophone, clarinet ▪️ saxophone alto, clarinette
FABIEN DEBELLEFONTAINE tenor saxophone, clarinet, flute ▪️ saxophone ténor, clarinette, flûte
FABIEN NORBERT trumpet ▪️ trompette
BALTHAZAR BODIN trombone ▪️ trompette
DIDIER HAVET bass trombone, tuba ▪️ trombone basse, tuba
STÉPHAN CARACCI vibraphone, marimba, glockenspiel, percussions ▪️ vibraphone, marimba, glockenspiel, percussions
BRUNO RUDER piano ▪️ piano
RAFAËL KOERNER drums ▪️ batterie
ELSA MOATTI violin ▪️ violon
GUILLAUME ROY viola ▪️ alto
JULIETTE SERRAD cello ▪️ violoncelle
RAPHAËL SCHWAB double bass ▪️  contrebasse
FRÉDÉRIC MAURIN conductor ▪️ direction

ERWAN BOULAY & GUILLAUME JAY sound ▪️ son façade, son retours
LESLIE DESVIGNES lights ▪️ lumières
MALI ARUN video ▪️création vidéo

RO

O lucrare colectivă pentru un cor și 13 instrumentiști, Rituels reunește șapte piese într-un puzzle care constituie o lume a iluziei în evocarea timpului ca o eternă întoarcere.

În conformitate cu dorința sa de a deschide ONJ către mai multe stiluri și o estetică singulară, Frédéric Maurin a făcut echipă cu Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial și Grégoire Letouvet – patru artiști aventuroși printre cei mai buni ai scenei actuale de jazz francez – pentru a scrie acest repertoriu original bazat pe noțiunea de ritualuri zilnice. Aceste ritualuri ar putea puncta ciclul zilelor, anotimpurilor, civilizațiilor, vieții noastre…

Compozițiile acestei lucrări sunt inspirate liber din texte antice preluate din tradiția diferitelor continente care apar în colecția Les Techniciens du sacré a lui Jerome Rothenberg. Aceste texte vorbesc despre viață, moarte, bucurii, dureri, dragoste și tot ceea ce face umanitatea ceea ce este, unică și indivizibilă. Ar fi putut fi scrise ieri.

Fiecare compozitor le-a perceput în felul său, pentru a oferi o imagine sonoră originală purtată de o orchestră acustică care îmbină coarde, percuție, saxofoane și alamă și în al cărei centru este chemată vocea umană ca instrument de sine stătătoare. Programul ne duce într-o călătorie, într-o lume contrastată de izbucniri poetice vii, unde crescendo puternice, un spectru larg de culori orchestrale, calitate de vis omniprezentă și soliști entuziasmați.

Opera colectivă fascinantă cu aspect de oratoriu, Rituels dezvăluie un univers abundent care trezește imaginația.

Cu sprijinul Sacem și Spedidam.

Co-organizator: Institutul Francez din România


ENG

A collective work for a choir and 13 instrumentalists, Rituels brings together seven pieces of a puzzle that constitutes a world of illusion in evoking time as an eternal return.

In keeping with his wish to open the ONJ to multiple styles and singular aesthetics, Frédéric Maurin, has teamed up with Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial and Grégoire Letouvet – four adventurous artists among the finest of the current French jazz scene – to write this original repertoire based on the notion of daily rituals. These rituals could punctuate the cycle of days, seasons, civilizations, of our lives…

The compositions of this work are freely inspired by ancient texts taken from the lore of the different continents appearing in Jerome Rothenberg’s collection Les Techniciens du sacré. These texts speak of life, death, joys, sorrows, love, and everything that makes humanity what it is, unique and indivisible. They could have been written yesterday.

Each composer has taken possession of them in his or her own way to deliver an original sound picture carried by an acoustic orchestra that blends strings, percussion, saxophones and brass, and in whose center the human voice is summoned as instruments in its own right. The program takes us on a journey to a contrasted world of vivid poetic outbursts where powerful crescendos, a wide spectrum of orchestral colors, omnipresent dreamlike quality and exhilarating soloists.

Fascinating collective work with the appearance of an oratorio, Rituels unfolds an abundant universe that awakens the imagination.

With the support of Sacem and Spedidam.

Co-organizator: Institut Français de Roumaine


FR

Œuvre collective pour un chœur et treize instrumentistes, Rituels rassemble sept pièces d’un puzzle constituant un monde chimérique qui évoque le temps comme un éternel retour.

Fidèle à sa volonté d’ouvrir l’ONJ à des esthétiques multiples et singulières, Frédéric Maurin s’est associé à Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial et Grégoire Letouvet – quatre artistes aventureux parmi la fine fleur de la scène jazz hexagonale actuelle – pour l’écriture de ce répertoire original construit autour de la notion de rituels quotidiens. Ces rituels pourraient ponctuer le cycle des journées, des saisons, des civilisations, de nos vies….

Les compositions de cette œuvre sont librement inspirées de textes anciens de folklores des différents continents issus du recueil Les Techniciens du sacré de Jerome Rothenberg. Ces textes parlent de la vie, de la mort, des joies, des peines, de l’amour, de tout ce qui fait que l’humanité est ce qu’elle est, une et indivisible. Ils auraient pu avoir été écrits hier.

Chaque compositrice et compositeur s’en est emparé à sa façon pour délivrer un tableau sonore original porté par un orchestre acoustique où se mêlent cordes, percussions, bois et cuivres, et au centre duquel la voix est convoquée tel un instrument à part entière. Le programme nous embarque ainsi dans un monde contrasté, aux vifs éclats poétiques, où se côtoient de puissants crescendos, un large spectre de couleurs orchestrales, un onirisme omniprésent et des solistes exaltants.

Fascinante œuvre collective aux allures d’oratorio, Rituels déploie un univers foisonnant qui éveille l’imaginaire.

Co-organisateur: Institut Français de Roumanie


RITUELS

Album released August 21, 2020 ▪️ Album sorti le 21 août 2020
ONJ Records – L’Autre Distribution ▪️ ONJ Records – L’Autre Distribution

PARTENER PRINCIPAL: Radio Guerrilla

PARTENERI MEDIA: Radio France International | Radio România Cultural | Ziarul Metropolis | Observator Cultural | Revista Zeppelin | Zile și Nopți | Urban.ro | I-concert.ro | Jazz Compass | Bucureștii Vechi și Noi | Romania Pozitivă | IQool.ro | ilpatetico.ro |  presainblugi.ro | emilcalinescu.eu | danbrumar.ro

PARTENERI TICKETING: Bilete.ro | IabiletEventbook

PARTENERI
Your message has been sent. Thank you!
Error.

ABONARE NEWSLETTER

În fiecare săptămână primeşti pe email informații despre evenimentele Godot.